“ Activiteiten

Presentatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING:

De training is praktisch van aard. In tien bijeenkomsten worden er middelen aangereikt om de eigen vaardigheden te vergroten. Vragen die aan de orde zijn gaan over "ik zeg nee als ik ja bedoel of ja als ik nee wil zeggen"; "ik kom op voor mezelf, maar niet genoeg"; "ik maak onbedoeld vaak fouten met alle gevolgen van dien"; "ik wil assertief zijn in plaats van agressief of passief"... niet zelden draait het om hardnekkige belemmeringen bij het realiseren van de wens zoveel mogelijk te kunnen zijn wie je bent.
Tijdens de training wordt er actief en op basis van zoveel mogelijk eigen ervaringen gewerkt aan houding, communicatie, zelfstandigheid en de omgang, het onderhouden van contact met leeftijdsgenoten.

 

 

 

 

DOEL:

- Aanleren van sociale vaardigheden;
- vergroten zelfredzaamheid;
- stimuleren sociale contacten;
- opdoen van positieve ervaringen waardoor zelfvertrouwen wordt

  vergroot.

 

16382_presenteren_spreekangst_l.jpg